U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek . De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

© Copyright protected 1999-2015 BabyinBeeld