Wat houdt de 20 wekenecho in?

Het belangrijkste doel van de 20 wekenecho is te onderzoeken of uw kind een open rug of een open schedel heeft. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind. Daarbij kunnen andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. 

Is de echo schadelijk?

Nee, de echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Welke aandoeningen kan een 20 wekenecho opsporen?

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20 wekenecho kunnen worden gezien:

 • open rug
 • open schedel
 • waterhoofd
 • hartafwijkingen
 • breuk of gat in het middenrif
 • breuk of gat in de buikwand
 • ontbrekende of afwijkende nieren
 • ontbrekende of afwijkende botten
 • afwijkingen van armen of benen

Wanneer krijg ik de 20 wekenecho?

U krijgt de echo rond de 20e week van uw zwangerschap.

Waar kan ik terecht voor een 20 wekenecho?

U heeft altijd eerst een gesprek met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Heeft u daarna besloten dat u een echo wilt? U maakt zelf een afspraak. Zoek een zorginstelling of zorgverlener in uw buurt die de 20 wekenecho kan uitvoeren

Wanneer krijg ik de uitslag?

De uitslag van de 20 wekenecho krijgt u meestal direct na afloop. 

Wanneer is vervolgonderzoek nodig?

U bepaalt zelf of u de 20 wekenecho wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek een lichamelijke afwijking wordt gevonden, bepaalt u ook zelf of u vervolgonderzoek wilt.


Met welke keuzes moet ik rekeninghouden?

 • Hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren?
 • Als uit de 20 wekenecho blijkt dat uw kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wilt u dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen?
 • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft. Hoe bereidt u zich daarop voor?

  Hoe kijkt u aan tegen het eventueel voortijdig beëindigen van een zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afwijking?

Heeft u behoefte aan hulp bij uw keuze om wel of geen 20 weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u altijd terecht bij uw verloskundige, huisarts, of gynaecoloog. 

Kan ik op elk moment stoppen met het onderzoek?

Ja, bij de 20 wekenecho en het vervolgonderzoek kunt u op elk moment stoppen. U bepaalt bij elk onderzoek zelf of u het onderzoek wilt en wat u doet met de uitslag. Bij het maken van die keuze kunt u de hulp vragen van uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Geeft de 20 wekenecho 100% zekerheid?

Nee, de 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. 

Hoe verloopt de 20 wekenecho bij twee- of drielingen?

Als u in verwachting bent van een meerdere kinderen, wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

Waaruit bestaat het vervolgonderzoek?

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreide echo in een ziekenhuis. Soms krijgt u ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. 
 

Zijn er risico’s verbonden aan het vervolgonderzoek?

Soms wordt er bij het vervolgonderzoek een vruchtwaterpunctie aangeboden. Daarbij is er een kleine kans op een miskraam. 

Wat kost de 20 wekenecho?

De 20 wekenecho wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. Dat geldt ook voor het uitgebreide gesprek dat u vooraf heeft met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

De kosten worden alleen vergoed als degene die het gesprek of de echo uitvoert, een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Wilt u zeker weten dat de kosten vergoed worden? Dan kunt u zelf controleren welke zorgverleners bij u in de buurt een overeenkomst hebben. Daarnaast kunt u controleren of uw zorgverzekeraar een contract heeft met degene die de screening uitvoert. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Wat kost het vervolgonderzoek?

Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Als u besluit deel te nemen aan de screening, worden er gegevens van u gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen, een behandeling aan te bieden en de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.

Die gegevens worden vastgelegd in Peridos, een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen.

Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Anderen dan uw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld het aantal zwangere dat gebruik maakt van prenatale screening, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek, dat nodig is om de prenatale screening steeds verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen uw zorgverlener. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

 
Wat is een regionaal centrum?

Een regionaal centrum sluit contracten af met verloskundigen en echocentra in uw regio die de 20 wekenecho mogen uitvoeren. Er zijn in totaal acht regionale centra in Nederland. Zij gaan na of alle gecontracteerde echocentra zich houden aan de kwaliteitseisen van de 20 wekenecho.

Hoe kan ik mijn regionaal centrum bereiken?

Ga naar het overzicht met contactgegevens regionale centra voor 20 wekenecho.

Informatie voor zwangere

Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland

Sinds 1 januari 2007 krijgen aanstaande ouders desgewenst informatie over prenatale screening naar foetale chromosoomafwijkingen (combinatietest) en ernstige lichamelijke afwijkingen (SEO). Het aanbod en de uitvoering van de screeningsonderzoeken vinden plaats binnen de reguliere zorg onder supervisie van 8 regionale stichtingen. Voor meer informatie over de voortgang en ontwikkelingen m.b.t. prenatale screening in de regio Noord-Oost Nederland, www.sps-noordoost.nl .

Peridos

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.
Voor meer informatie www.peridos.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het RIVM verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.
www.rivm.nl

Fetal Medicine Foundation Netherlands

De Nederlandse afdeling van de FMF streeft naar standaardisatie van onderzoek en voorlichting tijdens de zwangerschap.
www.fetalmedicine.nl

P atiëntenfederatie NPCF

U vraagt zich af of het wel klopt wat er is gebeurd. U bent boos of teleurgesteld. Of u bent ronduit ontevreden. Het is dan belangrijk om te weten, dat u het recht heeft om uw klacht aan de orde te stellen.
www.npcf.nl

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

www.echoscopisten.nl

Informatie over foliumzuur

De kans op een kind met een open ruggetje of open schedel kan worden verkleind als een vrouw foliumzuur slikt in de juiste periode. Op SlikEerstFoliumzuur.nl is alles over het nut van het slikken van foliumzuur te vinden in meerdere talen.
www.slikeerstfoliumzuur.nl

Tijdens de zwangerschap

Informatie over zwangerschap en leefstijl, medicijnen, diagnostiek en meer.
www.zwangernu.nl

Onderzoeken tijdens de zwangerschap

Alles over de mogelijkheden om een ongeboren kind te laten onderzoeken tijdens de zwangerschap, onder andere op erfelijke aandoeningen.
www.prenatalescreening.nl

Folders downloaden

Basisbrochure Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): de 20 weken echo. Beschikbaar in het:

nederlands
engels
duits
frans
spaans
portugees
papiamento
chinees
turks
arabisch

© Copyright protected 1999-2015 BabyinBeeld